Likestilt arbeidsliv er en sertifisering for virksomheter
 • som ønsker å jobbe systematisk med likestilling og mangfold.
 • i offentlig og privat sektor.
 • som er lokalisert i Agder-fylkene.
 • har ca 40 ansatte eller mer.
Likestilt arbeidsliv har en helhetlig tilnærming til likestilling:
 • Dekker alle diskrimineringsgrunnlagene - ikke bare kjønn.
 • Syv innsatsområder.
 • Har prosesuell tilnærming med kartlegginger, kompetanseheving, utvikling av tiltak og langsiktig strategier.
 • Forenkler lovpålagte rapporterings- og aktivitetskrav
Gjennom Likestilt arbeidsliv vil det bli jobbet med tilnærminger som er
 • Praktiske.
 • Systematiske.
 • Strategiske.

Likestilt arbeidsliv er åpen for nye virksomheter som ønsker å styrke sitt likestillingsarbeid

Kontakt:
Helle Mellingen
Prosjektansvarlig
Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune
Tlf: 411 26 776
E-post: hme@vaf.no

YS’ likestillingspris til Likestilt arbeidsliv


Foto: Liv Hilde Hansen

Likestillingsprisen til YS ble i 2018 tildelt Likestilt arbeidsliv. Det var første gang i prisen ble delt ut til en aktør fra Agder.

– Nå har sertifiseringsprogrammet fått nasjonal anerkjennelse ved å vinne YS´ likestillingspris 2018, allerede før programmet er lansert og implementert. Det er utrolig gøy at prisen er gått til en likestillingssatsing fra Agder, sier de to fylkesordførerne, Gro Bråten og Terje Damman. Les mer.

Om sertifiseringen:

Sertifiseringen er prossessorientert, og lar seg tilpasse ulike typer virksomheter.

Hensikten er å stimulere til langsiktig og planmessig arbeid med likestilling og mangfold.

Sertifiseringen er bygd opp rundt syv innsatsområder:

 1. Forankring
 2. Inkluderende arbeidsmiljø
 3. Rekruttering
 4. Tilrettelegging
 5. Heltid
 6. Livsfase
 7. Likelønn
Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

De første virksomhetene er sertifisert

Likestilt arbeidsliv var i perioden 2016-2018 et pilotprosjekt i samarbeid mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Sommeren 2018 ble de 15 første virksomhetene sertifisert av Likestilt Arbeidsliv. Les mer

I media