Forside

«Fra å telle mangfold til å bruke mangfold»
Til nå er 15 virksomheter, både private og offentlige, sertifisert. 
14 nye er i gang og Hovedprosjektet har fått mandat om å rulle ut ordningen nasjonalt.

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber praktisk, systematisk og strategisk for å fremme likestilling, hindre diskriminering  og skape mangfold i din bedrift. En smart, lønnsomt, motiverende og kunnskapsbringende arbeidsverktøy som vil påvirke hele organisasjonens tankesett og arbeid. 
 • Vi har en helhetlig tilnærming til likestilling og dekker alle diskrimineringsgrunnlagene, ikke bare kjønn.
 • Vi jobber med 7 innsatsområder.
 • Vi har en prosessuell tilnærming med kartlegginger, kompetanseheving, støtte til utvikling av tiltak og langsiktige strategier.
 • Vi inkluderer lovpålagte rapporterings- og aktivitetskrav.

Vår ambisjonen er at Likestilt arbeidsliv skal etableres som et nødvendig arbeidsredskap for å oppnå likestilling i arbeidslivet i Norge innen 2030.  

Likestilt arbeidsliv inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling, og er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027 (LIM-planen). Du finner prosjektbeskrivelsen som ble politisk behandlet den 28. januar 2020 her.

Vi i Likestilt arbeidsliv jobber for deg. Fra venstre: Ann Jørgensen (rådgiver), Patricia Hartmann (prosjektleder) og Adriana Ruiz (tidligere rådgiver). Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om likestilling og mangfold i arbeidslivet.
Du finner vår kontaktinformasjo
n her

Om sertifiseringen:

Sertifiseringen er prossessorientert, og lar seg tilpasse ulike typer virksomheter.

Hensikten er å stimulere til langsiktig og planmessig arbeid med likestilling og mangfold.

Det arrangeres en rekke fagdager i tråd med innsatsområdene i sertifiseringsordningen. Målet med disse er å skape engasjement, heve kompetansen på innsatsområdene og legge tilrette for nettverksbygging og kunnskapsdeling mellom virksomhetene. 

Sertifiseringen er bygd opp rundt syv innsatsområder:

 1. Forankring
 2. Inkluderende arbeidsmiljø
 3. Rekruttering og karriere
 4. Tilrettelegging
 5. Heltid
 6. Livsfase
 7. Likelønn

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

De første virksomhetene er sertifisert

Likestilt arbeidsliv var i perioden 2016-2018 et pilotprosjekt i samarbeid mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Sommeren 2018 ble de 15 første virksomhetene sertifisert av Likestilt Arbeidsliv. Les mer . 

Prosjektet er nå inne i en fase hvor en skal resertifisere virksomheter, rekruttere nye virksomheter og utrede utrulling regionalt og nasjonalt.


Foto: Liv Hilde Hansen

Likestillingsprisen til YS ble i 2018 tildelt Likestilt arbeidsliv. Det var første gang i prisen ble delt ut til en aktør fra Agder.

– Nå har sertifiseringsprogrammet fått nasjonal anerkjennelse ved å vinne YS´ likestillingspris 2018, allerede før programmet er lansert og implementert. Det er utrolig gøy at prisen er gått til en likestillingssatsing fra Agder, sier de to fylkesordførerne, Gro Bråten og Terje Damman. Les mer.

 

Vi vil anbefale andre å delta i sertifiseringsordningen. Deltakelse i «Likestilt arbeidsliv» bidrar til økt fokus på vanskelige tema. I tillegg får de involverte mer kompetanse både om likestilling og mangfold. Vi har opplevd økt fokus på området og dermed også støtte til HR-avdelingens mangfoldsarbeid internt i organisasjonen. All forskning viser at økt mangfold i en organisasjon gir bedre resultater. (Kirsti Lie, rådgiver HR, Agder Energi AS.)

I media

Virksomheter i sertifisering 2020-2022: