Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

YS’ likestillingspris til Likestilt arbeidsliv

Den prestisjetunge likestillingsprisen til YS, er for første gang i prisens 30 år lange historie, delt ut til en aktør fra Agder. – Nå har sertifiseringsprogrammet fått nasjonal anerkjennelse ved å vinne YS´ likestillingspris 2018, allerede før programmet er lansert og implementert. Det er utrolig gøy at prisen er gått til en likestillingssatsing fra Agder, sier de to fylkesordførerne, Gro Bråten og Terje Damman. Les mer.

Om Likestilt Arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med likestilling i egen organisasjon.

Sertifiseringen definerer likestilling bredt, og tar hensyn til flere diskrimineringsgrunnlag: Kjønn, etnisitet, funksjonsned-settelse og seksuell orientering

De første virksomhetene er sertifisert

Likestilt arbeidsliv var i perioden 2016-2018 et pilotprosjekt i samarbeid mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Sommeren 2018 ble de 15 første virksomhetene sertifisert av Likestilt Arbeidsliv. Les mer

Fremdrift 2016 - 2018

Om sertifiseringen:

Sertifiseringen er prossessorientert, og lar seg tilpasse ulike typer virksomheter.

Hensikten er å stimulere til langsiktig og planmessig arbeid med likestilling og mangfold.

Sertifiseringen er bygd opp rundt syv innsatsområder:

  1. Forankring
  2. Inkluderende arbeidsmiljø
  3. Rekruttering
  4. Tilrettelegging
  5. Heltid
  6. Livsfase
  7. Likelønn

I media