Forside

Likestilt arbeidsliv er en sertifisering for virksomheter

 • som ønsker å jobbe systematisk med likestilling og mangfold.
 • i offentlig og privat sektor.
 • som er lokalisert i Agder-fylkene.
 • har ca 40 ansatte eller mer.
Likestilt arbeidsliv har en helhetlig tilnærming til likestilling:
 • Dekker alle diskrimineringsgrunnlagene – ikke bare kjønn.
 • Syv innsatsområder.
 • Har prosessuell tilnærming med kartlegginger, kompetanseheving, utvikling av tiltak og langsiktig strategier.
 • Forenkler lovpålagte rapporterings- og aktivitetskrav
Gjennom Likestilt arbeidsliv vil det bli jobbet med tilnærminger som er
 • Praktiske.
 • Systematiske.
 • Strategiske.

Pilotvirksomheter og samarbeidspartnere om Likestilt arbeidsliv

Vi vil anbefale andre å delta i sertifiseringsordningen. Deltakelse i «Likestilt arbeidsliv» bidrar til økt fokus på vanskelige tema. I tillegg får de involverte mer kompetanse både om likestilling og mangfold. Vi har opplevd økt fokus på området og dermed også støtte til HR-avdelingens mangfoldsarbeid internt i organisasjonen. All forskning viser at økt mangfold i en organisasjon gir bedre resultater. Kirsti Lie, rådgiver HR, Agder Energi AS.

Likestilt arbeidsliv er åpen for nye virksomheter som ønsker å styrke sitt likestillingsarbeid

Kontakt:
Patricia Hartmann
Prosjektansvarlig
Agder fylkeskommune
Tlf: 90083555
E-post: patricia.hartmann@agderfk.no

YS’ likestillingspris til Likestilt arbeidsliv


Foto: Liv Hilde Hansen

Likestillingsprisen til YS ble i 2018 tildelt Likestilt arbeidsliv. Det var første gang i prisen ble delt ut til en aktør fra Agder.

– Nå har sertifiseringsprogrammet fått nasjonal anerkjennelse ved å vinne YS´ likestillingspris 2018, allerede før programmet er lansert og implementert. Det er utrolig gøy at prisen er gått til en likestillingssatsing fra Agder, sier de to fylkesordførerne, Gro Bråten og Terje Damman. Les mer.

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

De første virksomhetene er sertifisert

Likestilt arbeidsliv var i perioden 2016-2018 et pilotprosjekt i samarbeid mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Sommeren 2018 ble de 15 første virksomhetene sertifisert av Likestilt Arbeidsliv. Les mer

Ingrid Michalsen var konferansier på Likestilt arbeidslivs 2 fagseminar.

Likestilt arbeidslivs fagsamlinger
Gjennom prosjektperioden er det arrangert en rekke fagdager i tråd med innsatsområdene i sertifiseringsordningen. Målet med disse har vært å skape engasjement, heve kompetansen på innsatsområdene og legge til rette for nettverksbygging og kunnskapsdeling mellom virksomhetene.


– Jeg har store forventninger til prosjektet

– Jeg gleder meg til å følge prosjektet, og har store forventninger til det, uttalte statsråd Solveig Horne, da hun gjestet Næringsforeningen i Kristiansandsregionen torsdag 18. august 2016.


16 bedrifter klare for Likestilt Arbeidsliv.

– Vi er svært fornøyd med antallet søkere til prosjektet. Vi gikk ut med et ønske om 10-15 virksomheter totalt, og det er gledelig å kunne invitere med alle bedriftene som formelt har søkt om å delta, sier prosjektleder Merethe Anette Ryen, som jobber for Vest-Agder Fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.

I media