Om Likestilt Arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er pilotprosjekt som skal etablere en sertifiseringsordning for likestilte virksomheter.

Likestilt arbeidsliv er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

De første virksomhetene er sertifisert

Tirsdag 5 juni ble de 15 første virksomhetene sertifisert av Likestilt Arbeidsliv. Det skjedde i høytidelige rammer i Kilden Teater og Konserthus. Som Tine Sundtoft sa i velkomsttalen: Dette er en stor dag på og for Sørlandet. Se flere bilder fra sertifiseringsseremonien
Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Fremdrift 2016 - 2018

Om sertifiseringen:

Sertifiseringen er prossessorientert, og lar seg tilpasse ulike typer virksomheter.

Hensikten er å stimulere til langsiktig og planmessig arbeid med likestilling og mangfold.

Sertifiseringen er bygd opp rundt syv innsatsområder:

  1. Forankring
  2. Inkluderende arbeidsmiljø
  3. Rekruttering
  4. Tilrettelegging
  5. Heltid
  6. Livsfase
  7. Likelønn

I media