• Foto (alle bilder): Sondre Steen Holvik

Om Likestilt Arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv skal etablere en sertifiseringsordning for likestilte virksomheter. Det gjennomføres nå en pilotsertfisering som inkluderer 16 virksomheter fra privat og offentlig sektor.

Likestilt arbeidsliv er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Fremdrift 2016 - 2018

Om sertifiseringen:

Sertifiseringen er prossessorientert, og lar seg tilpasse ulike typer virksomheter.

Hensikten er å stimulere til langsiktig og planmessig arbeid med likestilling og mangfold.

Sertifiseringen er bygd opp rundt syv innsatsområder:

  1. Forankring
  2. Inkluderende arbeidsmiljø
  3. Rekruttering
  4. Tilrettelegging
  5. Heltid
  6. Livsfase
  7. Likelønn