YS’ likestillingspris til «Likestilt arbeidsliv»


De 15 første virksomhetene ble sertifisert våren 2018. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Den prestisjetunge likestillingsprisen til YS, er for første gang i prisens 30 år lange historie, delt ut til en aktør fra Agder.

– Nå har sertifiseringsprogrammet fått nasjonal anerkjennelse ved å vinne YS´ likestillingspris 2018, allerede før programmet er lansert og implementert. Det er utrolig gøy at prisen er gått til en likestillingssatsing fra Agder, sier de to fylkesordførerne, Gro Bråten og Terje Damman.

«Likestilt arbeidsliv» er et helhetlig arbeidsverktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid som skal sikre like muligheter for alle i arbeidslivet. Pilot-prosjektet er blitt gjennomført i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, som har fungerte både som døråpner og tilrettelegger. 15 bedrifter har deltatt og er nå sertifisert. Initiativ og utvikling av sertifiseringsordningen har vært i regi av Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.

– «Likestilt arbeidsliv» er et glimrende eksempel på hvordan vi kan jobbe praktisk, systematisk og strategisk for å styrke likestilling og mangfold i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer likestillingsprisen på YS’ nettsider.

Deltagerne

-Tilbakemeldingene fra virksomhetene som har deltatt i prosjektet oppgir at det har bidratt til økt bevissthet om både utfordringer og forbedringstiltak, bedre forankring av likestillingsarbeidet, konkrete forbedringstiltak og tydeliggjøring av hvordan jobbe konkret med likestilling og mangfold. Nå jobbes det med å gjøre ordningen til en permanent nasjonal sertifiseringsordning, forklarer Merethe Anette Ryen, som er prosjektleder for «Likestilt arbeidsliv» og jobber for de to fylkeskommunene.

Om «Likestilt arbeidsliv»

  • Helhetlig arbeidsverktøy både for offentlig og privat sektor.
  • Fremtidens konkurransefortrinn er basert på en systematisk og strukturert tilnærming for å sikre seg de beste hodene og ta i bruk alle ressursene blant de ansatte.
  • Fokus på likestilling; i alle ordets betydninger.
  • Pilotvirksomhetene opplever stor nytteverdi av å delta i prosjektet – gjerne få fram noen sitater fra virksomhetene.
  • Prosjektet underbygger forutsetningen gitt av YS; nemlig det å tilby en helhetlig tilnærming til likestilling.