fagseminar5_likelonn

Lars Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet gikk blant annet gjennom hvordan lønnstatistikken både kan vise og skjule lønnsulikheter. Foto: Ingrid Michalsen.

Comments are closed.