Kontakt

Helle I. Mellingen
Prosjektansvarlig
Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune
Tlf: 411 26 776
E-post: hme@vaf.no

Merethe Anette Ryen
Prosjektleder
Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune
Tlf: 977 94 835
E-post: mery@vaf.no

Ingrid Michalsen
Redaktør, kommunikasjonsansvarlig
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Tlf: 473 93 279
E-post: ingrid@kristiansand-chamber.no

Bent Sigmund Olsen
Prosjektmedarbeider
Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune
Tlf: 977 60 469
E-post: beol12@vaf.no