Fagseminar 4: Tilrettelegging


Grønt senter ligger helt i begynnelsen av Odderøya. Gateadresse het tidligere Sjøylystveien 5, nå Odderøyveien 5

Tid: Torsdag 31 august, 09:00 – 14:00
Sted: Grønt senter, Odderøyveien 5
Tog / buss: ca 500 meter fra tog- / busstasjon
Parkering: Kilden Teater og konserthus

Konferansier: Ingrid Michalsen, Kommunikasjonsansvarlig, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Prosessveileder workshops: Hanne Holvik, Storform

 • 09:00-09:20
  VELKOMMEN OG INTRODUKSJON TIL DAGEN
 • 09:20-10:20
  Arbeidsliv og psykisk helse

  ved Helle Mellingen, prosjektansvarlig Likestilt arbeidsliv og Kjersti Qveim Leikanger, arbeidsgiverlos NAV Arbeidslivssenter

 • 10:20-10:35
  PAUSE/MINGLING/ENKEL SERVERING
 • 10:35-11:25
  WORKSHOP 2: Minoritetsspråklige ansatte

  Hvordan tilrettelegge for å ta inn flere minoritetsspråklig?
  Innledning ved Annette Solinski, klinikkdirektør Sørlandet sykehus Flekkefjord, John Gauslå, leder for rengjøringspersonell ved SSHF og Joseph Salomonsen, seniorrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • 11:25-12:10
  LUNSJ/MINGLING
 • 12:10-13:00
  WORKSHOP 3 – Tilrettelegging for funksjonsnedsettelse

  Innledning ved Bjørnar Johnsen Øybekk, IA-rådgiver NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder

 • 13:00-14:00
  Oppsummering

  ved Hanne Holvik, Storform