Fagseminar 2: Diskriminering og trakassering

Temaet på fagsamlingen er hvordan forebygge og forhindre forskjellsbehandling og utenforskap i arbeidslivet og verktøy for å skape en inkluderende arbeidsplass med rom for alle.

Forebygging av diskriminering og trakassering er en av seks hovedindikatorer som Likestilt arbeidsliv skal bruke i evalueringen av hvor gode virksomhetene er på likestilling og mangfold.

Tid: 08:30 – 13:30, 12. januar 2017
Sted: Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2, Kristiansand

Konferansier: Ingrid Michalsen, Likestilt arbeidsliv / Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Program

08.30-09.00:

Kaffe og registering

09-00-09.45:

Hva er diskriminering og trakassering?

Ved Rønnaug Mathiassen Retterås, Seniorrådgiver og Helene Jesnes, jurist, Likestillings- og diskrimineringsombudet

09.45-10.15:

Hvordan takler arbeidsplassen annerledeshet?

Ved Jannicke Sommer Ekelund, Senior Advisor Audits Supply Chain i MH Wirth

 

10.15:10.30:
Benstrekk og kaffepause
 

10.30-11.30:
Forebygging av diskriminering/mobbing/trakassering på arbeidsplassen

Ved Linda Larsen, HR-sjef og Petter Grønås, tillitsvalgt i Hennig-Olsen is
Toril Hogstad, rådgiver By- og samfunnsenheten i Kristiansand Kommune

 

11.30-12.00:
Lunsj
 

12.00-12.30:
Verktøy og metoder for å forebygge og håndtere trakassering og diskriminering

Ved Rønnaug Mathiassen Retterås, Seniorrådgiver og Helene Jesnes, jurist, Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

12.30-13.20:
Workshop: Løse case om trakassering
13.20-13.30:
Oppsummering og takk for i dag