Likestilt arbeidslivs fagsamlinger

Ingrid Michalsen var konferansier på Likestilt arbeidslivs 2 fagseminar.

Gjennom prosjektperioden er det arrangert en rekke fagdager i tråd med innsatsområdene i sertifiseringsordningen.

Målet med disse har vært å skape engasjement, heve kompetansen på innsatsområdene og legge til rette for nettverksbygging og kunnskapsdeling mellom virksomhetene.

Disse samlingene er gjennomført:

 • Lanseringssamling med Likestillingsministeren 18.august 2016
 • Fagseminar 1 Forankring av likestillings og mangfoldsarbeidet i virksomhetene 26.september 2016
 • Fagseminar 2 Forebygge og forhindre diskriminering og trakassering i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet: 12.januar 2017
 • Fagseminar 3 Rekruttering 25 April 2017
 • Fagseminar 4 Tilrettelegging funksjonsvariasjoner og språk torsdag 31.august 2017
 • Graviditet og foreldreskap i samarbeid med likestilling og diskrimineringsombudet 15. september 2017
 • Fagseminar 5 Likelønn 7. november 2017
 • Ideutvekslingsarena for virksomhetene: 31.1 2018

  Fagdagene med fokus på de forskjellige punktene i Likestilt arbeidsliv, har vært fantastisk bra. Det er mye å lære! Mer enn en skulle tro….

  Vi har alle lærte, ubeviste og bevisste fordommer og holdninger til andre mennesker som er ulike oss selv, og som påvirker prosesser, rekrutering, IA arbeid, med mer.

  Når man lærer mer om dette, kan man sakte men sikkert endre seg selv og sine omgivelser, styrende dokumenter og sitt arbeidsmiljø.

  Bente Liv Hagen, Klinikktillitsvalgt NSF, Klinikk for somatikk Arendal Sørlandet Sykehus