De første sertifiserte virksomhetene.

 • Sheila Simmenes åpnet utdelingsseremonien. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Tine Sundtoft holdt velkomsttalen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Helle I. Mellingen, likestillingsrådgiver i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og prosjektansvarlig for Likestilt arbeidsliv var konferansier. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Prosjektleder i Likestilt arbeidsliv, Merethe Anette Ryen, fortalte om gjennomføringen av prosjektet. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Fagdirektør Helga Aune fra PwC snakket om verdien av å være en likestilt virksomhet. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Sertifisørene Frøydis Sund, Likestillingssenteret og Karin Hovde, KUN. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Paneldebatt med flere av pilotvirksomhetene. Tor Geir Kvinen var ordstyrer. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Avdelingsdirektør i Likestillingsavdelingen i Bufdir, Anna Bjørshol. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune Gro Bråten og fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune Terje Damman. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • HR-leder Margrete Haugen Skrøvje og sjefsredaktør Eivind Ljøstad fra Fædrelandsvennen mottar sertifiseringsbeviset. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Varaordfører Ingvild Wetrhus Thorsvik mottok sertifiseringbeviset til Mandal Kommune. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Daglig leder Monica Grimstad, sammen med sine medarbeidere fra Avigo. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Hilde Thomassen og Torun Poppe fra Sørlandet Sykehus HF. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Kirsti Lie fra Agder Energi. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Vibeke Holm Ruud fra Dyreparken i samtale med Anette Hoel og Anna Bjørshol fra Bufdir. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Prosjektsgruppen til Likestilt arbeidsliv. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Vibeke Holm Ruud fra Dyreparken og Anita Dietrichson fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Sjefsredaktør i Fædrelandsvennen Eivind Ljøstad, ordfører i Kristiansand Harald Furre og Ingrid Michalsen fra Næringsforeningen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • Helle I. Mellingen, prosjektansvarlig for Likestilt arbeidsliv og Harald Furre, ordfører i Kristiansand. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Tekst: May Baagøe Broughton, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Tirsdag 5. juni var en historisk dag da landets aller første likestillingssertifiserte virksomheter ble feiret i Kilden – teater og konserthus.

– Dette er en historisk dag. Jeg kjenner ikke til noen andre som har gjort et like systematisk arbeid innen likestilling og mangfold i arbeidslivet som det dette prosjektet har, uttalte likestillingsombud Hanne Bjurstrøm i sin tale i Kilden tirsdag 5. juni.

I salen satt toppledere og representanter fra de 15 virksomhetene som nå er landets første likestillingssertifiserte virksomheter, og som har fullført et over to-årig løp i pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv. Prosjekt har vært i regi av begge fylkeskommunene i Agder, i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og har vært finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet og begge fylkeskommunene.

Til stede i salen tirsdag var også fylkesordførerne Terje Damman og Gro Bråthen, i henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder, representanter fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet samt øvrige ansatte og representanter fra de 15 virksomhetene. Fylkesrådmann i Agder fylkeskommune, TIne Sundtoft, innledet hele dagen med følgende ord:

Likestilling driver landsdelen fremover

– Det er en kjensgjerning at Sørlandet har større utfordringer enn andre landsdeler på flere områder innen levekår, og det er viktig at vi erkjenner dette og enda viktigere: At vi faktisk gjør noe med det. Det gjør vi, og det gjør meg stolt. Vi tetter gapet til de andre landsdelene gjennom en rekke tiltak. Likestilt arbeidsliv er en forutsetning for å drive landsdelen framover. Målet nå videre må være at når vi nå snakker om Likestilt Arbeidsliv, så skal folk tenke på Agder, poengterte Sundtoft, og avsluttet:

– Dette er en stor dag, både på – og for Sørlandet!

De 15 virksomhetene som ble sertifiserte er:

 • Agder Energi
 • Avigo AS
 • Dyreparken Utvikling AS
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fædrelandsvennen AS
 • GE Healthcare
 • Hennig-Olsen Is AS
 • IKEA Sørlandet
 • Kristiansand kommune
 • Kvinesdal kommune
 • Mandal kommune
 • NorgesEnergi AS
 • Sparebanken Sør
 • Strømmestiftelsen
 • Sørlandet sykehus HF

– Jeg er veldig fornøyd med arbeidet som er lagt ned i prosjektet Likestilt arbeidsliv. Det er en ekstra fjær i hatten for oss på Sørlandet at vi er først ute med å bli sertifisert, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Likestilling- og mangfoldsarbeidet er forankret i styre og ledelse i alle virksomhetene som er med i prosjektet.

De to sertifisørene som har godkjent virksomhetene for sertifisering, Karin Hovde fra KUN og Frøydis Sund fra Likestillingssenteret på Hamar, trakk fram en rekke gode eksempler fra de ulike virksomhetene de har vært innom.

– Dette prosjektet representerer virkelig banebrytende arbeid innen fagfeltet vi jobber med, og det har vært en ære og fornøyelse og ha bidratt i det, og vi kommer gjerne tilbake, poengterte de to, og henviste til at man ønsker å utvide prosjektet til å bli en nasjonal ordning.

Virksomhetene i prosjektet har blitt målt – og måtte rapportere på, forankring av likestillingsarbeidet, rekruttering, likelønn, inkluderende arbeidsmiljø, tilrettelegging, heltid og livsfase.

Prosjektleder for Likestilt Arbeidsliv, Merethe Anette Ryen, trakk fram en rekke suksessfaktorer i prosjektet.

– Samspillet mellom politisk vilje, strategisk satsing fra privat og offentlig sektor, faglige perspektiver og tett dialog med arbeidslivet om forutsetninger og behov har vært avgjørende, poengterte hun, og forklarte hva virksomhetene har fått igjen.

– Sertifiseringsordningen er designet som ett bredt, konkret og praktisk rettet verktøy for å arbeide systematisk med likestillingsarbeid i arbeidslivet, sa Ryen, før hun minnet om:

– Det er nå den virkelig store jobben starter. Å sikre at dette blir implementert inn i praksisen deres!