Fremdriftsplan for Likestilt arbeidsliv

Tidslinje for Likestilt arbeidsliv 2016 – 2018

2016 Q2

 • Lansering av Likestilt arbeidsliv
 • Rekruttering av pilotvirksomheter
 • Ansettelse av prosjektleder

2016 Q3

 • Innstilling av pilotvirksomheter
 • Lanseringsseminar med Statsråd, deltagere og medvirkende
 • Individuelle oppstartsmøter med deltagerne
 • Fagseminar 1 – Forankring
 • Utarbeidelse av spørreundersøkelse
 • Utarbeidelse av mal for dokumentanalyse
 • Ansettelse av prosjektmedarbeider

2016 Q4

 • Analyse av likestillings- og mangfoldsstatus – nullpunktsanalyse i samtlige pilotvirksomheter:
  • Dokumentanalyse av eksisterende materiale internt, eksternt.
  • Anonym webundersøkelse til alle ansatte
  • Dybdeintervjuer med ca 5 ansatte pr virksomhet
  • Utarbeidelse av analyser

2017 Q1

 • Fagseminar 2: Diskriminering og trakassering
 • Presentasjon av likestillings- og mangfoldsanalyser til virksomhetene
 • Utarbeidelse av konkrete og individuelle forbedringsmål i samarbeid med virksomhetene

2017 Q2

 • Fagseminar 3: Likestilling og mangfold i rekruttering
 • Utarbeidelse av rapporteringsmaler for likestilling og mangfold
 • Skisse sertifiseringskrav

2017 Q3

 • Fagseminar 4: Tilrettelegging for ansatte med funksjonsnedsettelse / Heltidskultur
 • Gjennomgang / testing av rapporteringsmaler med virksomhetene
 • Gjennomgang og justering av likestillings og mangfoldsindikatorer
 • Evaluere sertifiseringskrav

2017 Q4

 • Fagsamling 5: Lik lønn for likt arbeid
 • Analyse av likestillings og mangfoldsstatus – effektanalyse i pilotvirksomhetene:
  • Dokumentanalyse av eksisterende materiale internt, eksternt.
  • Anonym webundersøkelse til alle ansatte
  • Dybdeintervjuer med ca 5 ansatte pr virksomhet
  • Utarbeidelse av analyser

2018 Q1

 • Forslag til endelig modell for sertifisering og mangfold
 • Innstilling av virksomheter til sertifisering
 • Forslag til endelige rapporteringsmaler for likestilling og mangfold
 • Endelig plan for organisjonsform for selvstendig videreføring av prosjektet
 • Pilotvirksomhetene ved intern arbeidsgruppe rapporterer inn deres arbeid/status med likestilling og mangfold i henhold til likestillings- og mangfoldsindikatorene i tilrettelagt rapporteringsmal.

2018 Q2

 • Fagsamling 6: Verktøy og tiltak for å jobbe med likestilling og mangfold i praksis
 • Endelig rapport for pilotprosjektet inkl evaluering av prosjektgjennomføringen og status for prosjektet